Σεμινάρια

Προσφέρονται ατομικά ή ομαδικά σεμινάρια με διάρκεια από 4 έως 40 ώρες.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται είτε στη σχολή είτε σε κατάλληλο χώρο των ενδιαφερομένων. Απευθύνονται σε παιδιά (από προσχολική ηλικία) και ενήλικες, με ανάλογα προσαρμοσμένο πρόγραμμα.

Εντατικό σεμινάριο τον Ιούλιο 2017

Το ταχύρυθμο σεμινάριο 10 μαθημάτων και συνολικής διάρκειας 40 ωρών κατά τη διάρκεια του Ιουλίου περιλαμβάνει:

  • την κατασκευή ψηφιδωτής διακόσμησης αρχαίων ή βυζαντινών χρόνων με τη χρήση της άμεσης ψηφοθέτησης
  • δυνατότητα κατασκευής βοτσαλωτού έργου
  • θεωρητικά μαθήματα της τεχνικής του ψηφιδωτού και των υλικών που χρησιμοποιούνται (κόλλες, κονιάματα κτλ.)

Με την ολοκλήρωση κάθε κύκλου σπουδών παρέχεται στο σπουδαστή βεβαίωση παρακολούθησης των μαθημάτων.

Ο αριθμός των συμμετοχών είναι περιορισμένος.