Σεμινάρια

Προσφέρονται ατομικά ή ομαδικά σεμινάρια με διάρκεια από 4 έως 40 ώρες.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται είτε στη σχολή είτε σε κατάλληλο χώρο των ενδιαφερομένων. Απευθύνονται σε παιδιά (από προσχολική ηλικία) και ενήλικες, με ανάλογα προσαρμοσμένο πρόγραμμα.

Εντατικό σεμινάριο τον Μάρτιο 2018

Το ταχύρυθμο σεμινάριο 5 ημερών και συνολικής διάρκειας 40 ωρών το χρονικό διάστημα από 19 μέχρι 24 Μαρτίου περιλαμβάνει:

  • την κατασκευή ψηφιδωτής διακόσμησης αρχαίων ή βυζαντινών χρόνων με τη χρήση της άμεσης ψηφοθέτησης
  • δυνατότητα κατασκευής βοτσαλωτού έργου
  • θεωρητικά μαθήματα της τεχνικής του ψηφιδωτού και των υλικών που χρησιμοποιούνται (κόλλες, κονιάματα κτλ.)

Για ενδιαφερόμενους με προηγούμενη εμπειρία στο ψηφιδωτό παρέχεται κατόπιν συνεννοήσεως η δυνατότητα εκμάθησης διαφορετικών τεχνικών, μεθοδολογιών και υλικών.

Με την ολοκλήρωση κάθε κύκλου σπουδών παρέχεται στο σπουδαστή βεβαίωση παρακολούθησης των μαθημάτων.

Ο αριθμός των συμμετοχών είναι περιορισμένος και είναι απαραίτητη η προεγγραφή μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2018.