Αντίγραφα

Στο εργαστήριο του κέντρου “ΨΗΦΙΔΩΝ Γνώσις”, η υιοθέτηση των πλέον παραδοσιακών τεχνικών κατασκευής των αρχαίων και βυζαντινών ψηφιδωτών επιτρέπει την αναπαραγωγή πιστών αντιγράφων που σέβονται και αναδεικνύουν τις αισθητικές και κατασκευαστικές ιδιομορφίες των πρωτότυπων έργων.
Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από την εφαρμογή μεθοδολογιών κατασκευής που εξασφαλίζουν την απόλυτη ταύτιση του πρωτότυπου έργου με την ψηφιδωτή αναπαραγωγή, όπως:

  1. η δημιουργία των ψηφιδωτών γίνεται με την τεχνική της άμεσης τοποθέτησης των ψηφίδων, μεθοδολογία που από τη γένεση του ψηφιδωτού μέχρι και τους βυζαντινούς χρόνους αποτελούσε το μοναδικό τρόπο κατασκευής των ψηφιδωτών δημιουργιών, ενώ η κοπή των ψηφίδων γίνεται με τον πλέον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή τη χρήση διπλής σφύρας πάνω σε άκμονα
  2. οι ψηφίδες που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του αντιγράφου είναι σε πλήρη αντιστοιχία ως προς τον αριθμό, το μέγεθος και το σχήμα με αυτές του πρωτότυπου ψηφιδωτού και ανάλογα, οι ροές – σειρές των ψηφίδων του αντιγράφου ακολουθούν με πιστότητα αυτές του αρχαίου ψηφιδωτού
  3. δίδεται ιδιαίτερη σημασία στη διατήρηση των αρμών μεταξύ των ψηφίδων ενώ παράλληλα λαμβάνονται υπόψη όλες οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι πρωτότυπες κατασκευές. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας ιδιαιτερότητας μπορεί να αναφερθεί η επικλινής τοποθέτηση των ψηφίδων που χαρακτηρίζει τα επιτοίχια βυζαντινά ψηφιδωτά.