Εισαγωγή

Με βαθειά γνώση του αντικειμένου, εξειδικευμένες σπουδές, τεχνογνωσία και  πολυετή εμπειρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στο εργαστήριο του κέντρου “ΨΗΦΙΔΩΝ Γνώσις” πραγματοποιούνται εργασίες διατήρησης, συντήρησης και ανάδειξης ψηφιδωτών διακοσμήσεων.