Εικόνα Ανάστασης

Η φορητή ψηφιδωτή εικόνα με παράσταση της Ανάστασης είχε κατασκευαστεί από άγνωστο καλλιτέχνη, με τη μέθοδο της έμμεσης ψηφοθέτησης.

Περιήλθε στο εργαστήριο, αφού διαπιστώθηκε η αστοχία του κονιάματος-βάσης που είχε επιλεγεί για τη στερέωση της διακοσμημένης ψηφιδωτής επιφανείας.

Ως αποτέλεσμα της αστοχίας αυτής, κατά τη διάρκεια αφαίρεσης της υφασμάτινης βάσης τοποθέτησης των ψηφίδων, σε πολλά τμήματα της διακόσμησης οι τελευταίες, από αδυναμία συγκόλλησης στο κονίαμα, παρέμεναν προσκολλημένες στο ύφασμα.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στερέωσης των ψηφίδων αποφασίστηκε η συνολική αντικατάσταση του κονιάματος.

Αναλυτικότερα οι εργασίες συντήρησης συμπεριέλαβαν:

  • Τη σταδιακή αφαίρεση του αρχικού τμήματος της υφασμάτινης βάσης που κάλυπτε την παράσταση
  • Την επανατοποθέτηση των αποκολλημένων ψηφίδων
  • Τοποθέτηση υφασμάτων για τη συγκράτηση του συνόλου των ψηφίδων της παράστασης
  • Αφαίρεση του συνόλου του αρχικού κονιάματος
  • Καθαρισμό της πίσω όψης της ψηφιδωτής παράστασης
  • Εφαρμογή του συνδετικού υλικού των ψηφίδων
  • Τοποθέτηση της ψηφιδωτής βάσης σε νέο φορητό υπόστρωμα
  • Αφαίρεση των υφασμάτων συγκράτησης των ψηφίδων
  • Καθαρισμό της επιφανείας της ψηφιδωτής παράστασης