Ψηφιδωτά “Κεραμεικός”

Η επέμβαση συντήρησης των επιτοίχιων ψηφιδωτών της Ανώνυμης Αγγειακής Εταιρείας “Κεραμεικός”, στις σημερινές εγκαταστάσεις της εταιρείας “Ελαϊς”, πραγματοποιήθηκε το 2010.

Οι εργασίες περιέλαβαν τη συντήρηση και αποκατάσταση των ψηφιδωτών του πρόθυρου του εξωτερικού περιβόλου και μικρότερης έκτασης διακοσμήσεις στον εσωτερικό περίβολο του κτηρίου.

Ειδικότερα κατά τη διάρκεια των εργασιών πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες εργασίες:

 • Καταγραφή της κατάστασης διατήρησης των ψηφιδωτών διακοσμήσεων
 • Αρχικός μηχανικός καθαρισμός των επιφανειών
 • Στερέωση αποκολλημένων τμημάτων
 • Επικόλληση υφασμάτων για την απόσπαση των ψηφιδωτών επιφανειών
 • Διαχωρισμός και αποκόλληση των ψηφιδωτών τμημάτων
 • Αφαίρεση των υποστρωμάτων συγκράτησης των ψηφιδωτών διακοσμήσεων
 • Καθαρισμός της οπίσθιας όψης των ψηφίδων
 • Επανατοποθέτηση των ψηφιδωτών σε φορητά υποστρώματα με τη χρήση συνδετικού υλικού
 • Αφαίρεση των υφασμάτων συγκράτησης των ψηφίδων
 • Καθαρισμός των ψηφιδωτών επιφανειών
 • Επεμβάσεις αποκατάστασης της διακόσμησης με τη χρήση αυθεντικών ψηφίδων καθώς και νέων αποτελούμενων από ομοούσιο υλικό
 • Εργασίες αποκατάστασης του χώρου τοποθέτησης των ψηφιδωτών
 • Καθαρισμός της επιφανείας των ψηφιδωτών διακοσμήσεων
 • Επανατοποθέτηση των ψηφιδωτών παραστάσεων στην αρχική τους θέση.
« of 3 »